top of page
Kviven records-logo, svart bakgrunn.jpg

OM

NO: Kviven Records gir ut musikk som tangerer norsk folkemusikk på ulike vis.
 
Labelen er eigd og blir driven av musikarane Britt Pernille Frøholm og Jorun Marie Kvernberg (Kviven duo).

Kviven Records er ein alternativ folkemusikk-label som inkluderer ulike sjangeruttrykk som relaterer seg til folkemusikk på eine eller andre måten.


 

ENG: Kviven Records releases music that involves Norwegian folk music in various ways.

The label is owned and run by musicians Britt Pernille Frøholm and Jorun Marie Kvernberg (Kviven duo).

Kviven Records is an alternative folk music label that includes various genre expressions that relate to folk music in one way or another.

bottom of page